İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi devam ediyor mu, kaldırıldı mı?

İstanbul Sözleşmesi ya da tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Peki, İstanbul Sözleşmesi ne demek? İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tüm maddeler! İstanbul Sözleşmesi devam ediyor mu? İstanbul Sözleşmesi iptal mi edildi? İstanbul Sözleşmesi aktif mi?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KALDIRILDI MI, DEVAM EDİYOR MU?

Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sözleşmeden çekilme kararı hukuka uygundur” denildi.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasına ilişkin durum, Danıştay’a taşınmıştı. Başvuruyu bugün değerlendirmeye alan Danıştay, kararını verdi. Buna göre Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini ön gören Cumhurbaşkanı kararına yapılan itiraz reddedildi.

“HUKUKA UYGUNDUR”

Danıştay tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik karar, hukuka uygundur. Bu nedenle itiraz reddedilmiştir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İstanbul Sözleşmesi ya da tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadeleye yönelik sözleşmedir. Türkiye, bu sözleşmeden çıkma kararı almıştır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İstanbul Sözleşmesi ya da tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadeleye yönelik sözleşmedir. Türkiye, bu sözleşmeden çıkma kararı almıştır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MADDELERİ NELERDİR?

İstanbul Sözleşmesinin maddeleri önleme, koruma, yargılama gibi temel başlıklardan oluşmaktadır.

Madde 1: İstanbul Sözleşmesinin birinci ve temel maddesi kadına ve aile içinde yaşanan şiddeti ilkelendirerek önleyip tanımlamaktır. Burada amaç her türlü cinsiyet eşitsizliğinin, kadına ve aile içi şiddete maruz kalan kişilerin korunması kapsamında temel kriterleri belirlemektir.

Madde 2: Bu maddede sözleşmenin kapsamı ele alınmıştır. Bu kapsam şiddet gören kadın ve aile içinde şiddet gören kişiler için geçerli olacaktır.

Madde 3: Burada On sekiz yaş altı ve her türlü zorbalığa maruz kalan kadın olduğu için yönetilen, çalışma hayatında kadın olduğu için ayırımcılığa uğrayan, orantısız şiddet gören her türlü kadın olarak tanımlanır.

Madde 4: Bu madde ile temel insan hakları ve cinsiyetçi ayırımcılık esas alınır. Özellikle kadın bireylerin uğradığı her türlü ayırımcılık karşısında belli yaptırımların uygulanması hedef alınır. Ulusal yasaların da kadının şiddet ve ayırımcılığa karşı yaptırım uygulanmasını temin eder. İstanbul Sözleşmesi, başta kadın olmak üzere her türlü insanlık dışı işkenceye maruz kalmış ırkı, rengi, dili, dini yüzünden her türlü ayırımcılığa uğramış kişilerin korunmasını da kapsamaktadır.

Madde 5: Bu madde ile devletin bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte her türlü şiddetin önüne geçmesi ve her türlü temel hakların korunmasının güvencesini sağlamasıdır.

Madde 6: Burada ki esas amaç toplumda oluşan cinsiyet ayırımcılığını önleyici hükümler oluşturmaktır.

Madde 7: Madde ile mağdur olan bireylerin kapsamını belirlemek ve buna bağlı politikaların oluşturulması hedeflenmektedir.

Madde 8: Kişi ve mağdurların korunmasının, şiddetin önlenmesinin sağlanması için Devlet ile sivil toplum kuruluşlarının finansal olarak destek olmasını teşvik edecek adımlar atılması esasına dayanır.

Madde 9: Sivil toplum kuruluşları ile sivil toplumun şiddete karşı yapılan aktivitelerin desteklenmesini ve gerekli adımların atılmasına yardımcı olacak kararların alınmasıdır.

Madde 10: Bu sözleşme kapsamında faaliyet gösteren kurum, tedbir ve politikaların belli bir kurum tarafından koordine edilmesini destekler.

Madde 11: Şiddetin önlenmesi, toplumsal eşitsizliğinin giderilmesi, kadının ve erkeğin sosyal ve kültürel yaşamda eşitliği sağlayacak genel toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulur.

Madde 12: Kadına şiddete toplumsal cinsiyet eşitsizliğin en aza indirilmesinde eğitimin önemi oldukça önemlidir. Bunun için okullardaki müfredatında şiddete karşı bilinç oluşmasında önemli katkısı bulunmaktadır.

Haberler.com – Gündem

Haberi Kaydet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir