Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay’dan değerli karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, patronun avans vermemesi üzerine istifa eden emekçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte işçi-işveren ortasındaki avans tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

Çalıştığı işyerinden avas talebinde bulunan emekçi, ‘Hayır’ karşılığı alınca istifa etti. Haklarını alamayınca İş Mahkemesi’nin yolunu tutan personel, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etti.

Davalı işveren davanın reddini istedi. Mahkeme; ispatlar ve uzman raporuna dayanılarak ihbar tazminatı talebinin reddine, kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi.

Kararı hem davacı hem de davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, avans tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

HER İSTEDİĞİNDE AVANS ALAMAZ

Kararda şöyle denildi:

*Davacının avans talebi karşılanmayınca iş akdini feshettiği anlaşılmakta olup mahkemenin buna ait kabulü yerindedir.

*Mahkemece patronun geçerli bir neden göstermeden davacının avans talebini karşılamaması davacı bakımından haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatı talebi karar altına alınmıştır.

*Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun çalışanın haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. unsurunda patronun çalışana avans vermemesi halinde bir sebep bulunmamaktadır.

*Taraflar ortasında patronun davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir mukavele de mevcut değildir.

*Bu nedenlerle personel tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan münasebet ile kabulü kusurludur. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi.

Related Posts

Bir cevap yazın