BDDK’dan kredi kartı kararı: Limit artırılmayacak

Mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte düzenlemeler yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Düzenlemeye göre, kredili hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahibi bilgilendirilecek. Yenilenen hesaplar, bu fıkra kapsamında hesap açılışı sayılmayacak.

Yönetmelikle, yönetmeliğin “mevduat ve fon kabulü” başlıklı 4. maddesi ile “katılım fonlarına ilişkin genel koşullar” başlıklı 6. maddesinde yer alan “kâr ve zarara” ibareleri “kâra şeklinde değiştirildi.

Düzenlemeye göre, kâr zarar ortaklığı sözleşmesi ve yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılan katılma hesaplarının işletilmesinde, her sözleşme türünün kendi altında ayrı havuzlar oluşturulabilecek ve bu havuzlar kendi içinde birleştirilebilecek.

Katılım fonu hesapları üzerinde hesap sahibinin talep hakkı ve katılım bankasının ödeme yükümlülüğü; özel cari hesaplarda yatırılan tutar, katılma hesaplarında ise vade sonunda geçerli birim hesap değeri kadar olacak. Tahmini kâr oranı belirlenerek yapılan yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarında ise birim hesap değerinin, yatırılan tutar ve tahmini kâr toplamı ile sınırlı olması öngörülüyor.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Katılma hesaplarının işletilmesinden doğan kâr veya zararın hesaplanmasında kullanılan ve yönetmelik ekinde yer alan Günlük Birim Değeri Hesaplama Tablosu yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikte yapılan düzenleme kapsamında ayrıca, BDDK, mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerinin, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredileceği konusunda uyarma zorunluluğunda halen 250 TL ve üzeri olarak uygulanan sınırı, TMSF görüşü alınmak suretiyle değiştirmeye yetkili olacak. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

xxx