Resmi Gazete’de bugün (28.09.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/12)
–– Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/13)
–– Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/14)
–– Pipoluk Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/15)
–– Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/34)
–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
–– İşte Pay Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Papara Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2021/115, K: 2023/133 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/24047 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

xxx